Anunț

S.C. SHOPPING MALL MANAGEMENT S.R.L. titular al proiectului „Construire clădiri comerciale în extinderea corpurilor C3, C4 și C5 și montarea panouri de afișaj tip LED pe fațadele complexului comercial” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de...