S.C. SHOPPING MALL MANAGEMENT S.R.L. titular al proiectului „Construire clădiri comerciale în extinderea corpurilor C3, C4 și C5 și montarea panouri de afișaj tip LED pe fațadele complexului comercial” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire clădiri comerciale în extinderea corpurilor C3, C4 și C5 și montarea panouri de afișaj tip LED pe fațadele complexului comercial” propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 243, jud. Mureș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni nr. 10, în zilele de: luni între orele 9:00 – 15:00 și marți – vineri între orele 9:00 – 12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.