Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate
Următoarele informații vizează clarificarea prelucrării datelor personale ale clienților Promenada Mall Targu Mures care vor să fie introduse în baza de date a clienților de către Operator.

Cine este Operatorul datelor dumneavoastră personale?
Operatorul datelor dumneavoastră este ERP TARGU MURES SRL cu sediul social în Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja 243, județul Mureș, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/828/2011, cod fiscal RO-17454877 (denumit în continuare: „Operatorulˮ).

Ce date vor fi procesate?
Pentru a fi introdus în baza de date ale clienților, vi se solicită să furnizați adresa dvs. de e-mail, numărul de telefon, adresa de reședință (opțional) și, obligatoriu, codul dumneavoastră poștal, numele, vârsta și sexul, precum și pasiunile dumneavoastră. Furnizarea datelor menționate mai sus este voluntară, dar este necesară pentru a fi introdusă în baza de date a clienților.

Ce prevederi reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal?
Din 25 mai 2018, prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernată de prevederile așa-numitului GDPR sau Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/04/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Care este scopul și baza prelucrării datelor dumneavoastră?
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopuri de marketing, în scop informativ în legătură cu oferta actuală a mall-ului și evenimentele însoțitoare. Numerele de telefon vor fi, de asemenea, prelucrate pentru a reaminti clienților despre întâlnirile lor cu consultanții. Datele sunt prelucrate în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, și anume acordul dumneavoastră.

Cine va avea acces la datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră personale vor fi divulgate entităților care furnizează servicii de marketing prin e-mail pentru noi, furnizorii noștri de spațiu pe disc și entitatea care administrează Promenada Mall Targu Mures.

Cât timp vom stoca datele dumneavoastră?
Datele vor fi stocate până când se va retrage consimțământul de prelucrare a acestora sau până când vom finaliza desfășurarea activităților de marketing (oricare dintre acestea survine mai devreme).
Pentru a garanta răspunderea, datele vor fi stocate în perioada în care operatorul este obligat să păstreze datele sau documentele.

Ce drepturi aveți?
Aveți dreptul să accesați, să rectificați sau să ștergeți datele dumneavoastră personale, să solicitați limitarea prelucrării acestora și dreptul de transfer al datelor.
Vă puteți retrage permisiunea în orice moment. Totuși, aceasta nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Puteți trimite oricare solicitări și întrebări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail: gdpr@promenadamallmures.ro
Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct în măsura în care această prelucrare este legată de marketingul direct.
Dacă decideți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu respectă reglementările, aveți dreptul să depuneți o plângere la Președintele Departamentului pentru protecția datelor personale.

Vom transfera datele dumneavoastră în afara SEE?
Datorită utilizării discurilor virtuale, datele pot fi transferate în afara Spațiului Economic European. Transferul se bazează, în toate cazurile, pe Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016 care confirmă caracterul adecvat al protecției datelor oferite de programul „Scutul de confidenţialitateˮ.
În prezent, nu intenționăm să transferăm date în afara Spațiului Economic European în orice alt scop. În cazul în care se modifică, informațiile despre aceasta vor fi trimise prin e-mail.

Va fi luată o decizie automată în timpul prelucrării?
În timpul prelucrării datelor, nu va fi luată nicio decizie automată care ar produce efecte juridice în raport cu dumneavoastră sau care vă va afecta în orice altă manieră semnificativă.

Contactul cu privire la aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Orice solicitări și întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi trimise la următoarea adresă de e-mail: gdpr@promenadamallmures.ro